IBSAT  kurumu öğrencilerine yurt dışı eğitim kapısını açmaktadır.

Öğretmenlerimizin tamamı IBO sertifikalı öğretmenlerdir. IBO öğretmenleri IELTS sınavların merkezinden gelir. 
IELTS sınavına yönelik eşşiz tecrübelere sahiptirler.

Her yıl Türkiye nin en saygın okullarından yüzlerce öğrencimizi yurt dışı eğitimlerine göndermekteyiz.

IGCSE derslerimizde tüm IGCSE derslerini vermektedir.

IGCSE de verdigimiz dersler